Balony reklamowe w marketingu firm energetycznych

Balony reklamowe
Balony reklamowe

Współcześnie można zaobserwować znaczący wzrost intensywności konkurencji pomiędzy firmami energetycznymi. Jest to spowodowane głównie liberalizacją tego rynku, co doprowadziło do powstania wielu nowych podmiotów. Firmy energetyczne, aby przyciągać klientów, reklamują się na bardzo wiele sposobów. Do najpowszechniej stosowanych reklam należy promocja w środkach masowego przekazu (w czasopismach, radiu czy internecie, ale również w telewizji – to duże firmy, więc stać je na to). Często firmy te stosują również tańsze metody marketingowe, których skuteczność jest nie mniejsza niż reklama w środkach masowego przekazu. Mogą one np. dystrybuować gadżety reklamowe, tzn. przedmioty, które przykuwają uwagę potencjalnych klientów aptek licznymi walorami, w tym przede wszystkim atrakcyjnym wyglądem.

Wśród bardzo wielu różnych gadżetów reklamowych do najpopularniejszych należą bezsprzecznie balony reklamowe. Są to gadżety przyciągające uwagę nie tylko wyglądem, ale także zastosowaniem: mogą stanowić przedmiot do gier i zabaw, ale także ozdobę imprez, itp. Stąd też ich popularność w społeczeństwie i wynikająca z niej popularność w marketingu.

Balony reklamowe mogą być przez firmy energetyczne rozdawane przechodniom, co jest prawdopodobnie najpopularniejszą formą dystrybucji w ogóle. Rozdawanie to ma na celu popularyzację danej firmy energetycznej wśród potencjalnych klientów i przybliżanie im konkretów oferty. Aby dotrzeć do maksymalnie dużej liczby klientów, rozdaje się owe balony w miejscach uczęszczanych regularnie przez dużą liczbę ludzi, jak centra miast, główne skrzyżowania, okolice dworców i przystanków, czy też centra handlowe albo parki.

Firmy energetyczne mogą także wręczać balony reklamowe jako formę podziękowania za skorzystanie z ich usług. Jak pokazuje praktyka, warto takie podziękowania klientom składać, ponieważ sprawia to, że zechcą oni przy danej firmie „wytrwać”. I, być może, zachęcą także znajomych czy rodzinę. Jest to więc kolejna forma inwestycji, podobnie jak powyższe metody, bardzo skuteczna.